PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

 

El personal d'administració i serveis és un valuós col·laborador en el funcionament general del Centre i també educa amb el seu testimoniatge de vida.- Assumeixen el Caràcter Propi i prenen part en la missió compartida del Centre aportant la seva relació personal i el seu treball.

- Manifesten en el tracte amb les persones els valors que el Centre ofereix en el seu Caràcter Propi.

- Mantenen el Centre en condicions òptimes per al desenvolupament de l'acció educativa.

- Es preocupen de la seva formació tècnica en processos de suport i en altres nous plantejaments que presenta la gestió de qualitat.

 

PAS

Antonia Pons Cuart

Porteria i menjador

Xisca Giménez Rodriguez

Cuinera

Antonia Romero Muñoz

Personal de neteja

Mª Ángeles Alcalá Alcantara

Personal de neteja

Luisa Carvajal Coll

Personal de neteja

Margarita Martorell Moragues

Secretària